Portfolio > Vessles

Sassy Pig Jar
Sassy Pig Jar
Ceramic
9"x6"x7"
2018